KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo informuję że ,w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

Administratorem Państwa danych jest

F.H.U. GLOBTIM Plus
Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych, ul. Żabia 34 pokój 15 I piętro, 27-400 Ostrowiec Św. NIP 661 111 54 68
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Biurze podróży F.H.U. GLOBTIM Plus
Paweł Paradowski
TEL.: 509-691-686, mail: biuro.globtimplus@gmail.com,
adres: ul. Sienkiewicza 69a, 27-400 Ostrowiec Św.

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną lub przewóz osób oraz adres mailowy i telefon.
  2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną, przewóz osób w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.
  3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Jaki jest ogólny cel przetwarzania danych

  1. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.
  2. Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określane przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 oraz sporządzenia umowy na przewóz osób
  3. Imiona, nazwiska oraz daty urodzenia, adres zamieszkania uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia na czas realizacji wycieczki turystycznej
  4. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach marketingowych. Oferty będziemy przesyłać jedynie na wyraźne życzenie wyrażone w formie mailowej bądź telefonicznej.

Jak długo przechowujemy dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Od zakończenia wycieczki będą one niszczone w ciągu 7 dni. Jest to okres wyznaczony przez Organizatora na składania reklamacji. Ubezpieczyciel przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail bądź inne dane, będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji usług. Informujemy , że do ewentualnych danych osobowych w każdej chwili posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba, które dane
dotyczą wyraża sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej stronie www.globtim.pl.